TSE Nedir?

                                                        TSE nedir?

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen mono gramlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

KONUSU

Bilindiği gibi TSE ülkemizin bilgi üreten en önemli merkezlerinden biridir. Her bilgi üreten kuruluşta olduğu gibi Enstitümüzde bir bilgi depolama merkezi durumundadır. Bilgi depolama ve yayma görevini merkezimiz yapmaktadır. TSE Kütüphane Müdürlüğü bugün araştırma materyalleri, koleksiyonu, danışma, hizmetleri ve kataloglama ile Türkiye’nin en geniş bilimsel ve teknolojik araştırma merkezlerinden birisi durumundadır. Amacı ve türü açısından ülkemizde tek olan bu merkezde bilimsel ve teknik haberleşmenin en seri ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !